ประชาสัมพันธ์ทั่วไปสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร