ประชาสัมพันธ์ทั่วไปสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมจธ. ปีการศึกษา 2563

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ให้นักเรียน ดาวโหลดข้อมูล แล้วอ่านรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
พร้อมส่งเอกสารมายัง มูลนิธิ สอวน. มาภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (โดยยึดตราประทับตราไปรษณีย์)