ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ iGeo

ปี 2558 1. ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย iGeo รอบที่ 2 

2. ข้อสอบภาคสนาม

ปี 2559 1. ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย iGeo รอบที่ 2

2. ข้อสอบภาคสนาม