กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561

ภูมิศาสตร์ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีววิทยา 6 – 10 เมษายน 2561 ม.สงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
ดาราศาสตร์ 7 – 12 พฤษภาคม 2561 ม.อุบลราชธานี
ฟิสิกส์ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ม.เชียงใหม่
เคมี 11 – 15 มิถุนายน 2561 ม.อุบลราชธานี
คอมพิวเตอร์ 19 – 22 มิถุนายน 2561 มจพ.