ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO)

 

IESO 2017 1. ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์โลก รอบที่ 1

2. ข้อสอบวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 2

3. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 2

4. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 2

5. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 3

6. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 3

IESO 2016 1. ข้อสอบวิชาเคมี ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 1

2. ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์โลก รอบที่ 1

3. ข้อสอบวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 2

4. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 2

5.ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 2

6. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 3

7. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 3

IESO 2015 1. ข้อสอบวิชาเคมี ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 1

2. ข้อสอบวิทยาศาสตร์โลกรอบที่ 1

3. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 2

4. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 2

5. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 3

6. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 3

IESO 2014 1. ข้อสอบวิชาเคมี ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 1

2. ข้อสอบวิทยาศาสตร์โลกรอบที่ 1

3. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 2

4. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 2

5. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 3

6. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 3

IESO 2013 1. ข้อสอบวิทยาศาสตร์โลกรอบที่ 1

2. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา และอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 1

3. ข้อสอบวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 2

4. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 2

5. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 2

6. ข้อสอบวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 3

7. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 3

8. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 3

IESO 2012 1. ข้อสอบวิชาเคมี ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 1

2. ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์โลก รอบที่ 1

3. ข้อสอบวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น รอบที่ 2

4. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 2

5. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 2

6. ข้อสอบวิชาธรณีวิทยา รอบที่ 3

7. ข้อสอบวิชาอุตุนิยมวิทยา รอบที่ 3