ข้อสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

 

IJSO 2018 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์รอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีรอบที่ 1

4. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

5. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2017 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์รอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีรอบที่ 1

4. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

5. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2016 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์รอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีรอบที่ 1

4. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

5. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2015 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์รอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีรอบที่ 1

4. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

5. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2014 1. ข้อบสอบคณิตศาสตร์

2. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีรอบที่ 1

4. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

5. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2013 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์รอบที่ 1 

2. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีรอบที่ 1

4. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

5. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2012 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์รอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีรอบที่ 1

4. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

5. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2011 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยรอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยรอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีพร้อมเฉลยรอบที่ 1

4. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

5. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2010 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยรอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยรอบที่ 1

3. ข้อสอบฟิสิกส์รอบที่ 2

4. ข้อสอบเคมีรอบที่ 2

IJSO 2009 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยรอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยรอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีพร้อมเฉลยรอบที่ 1

IJSO 2008 1. ข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยรอบที่ 1

2. ข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยรอบที่ 1

3. ข้อสอบเคมีพร้อมเฉลยรอบที่ 1

 

 

 

ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ