ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนที่เป็นผู้แทนฯ IMSO เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2019

ประกาศมูลนิธิ สอวน.

ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนที่เป็นผู้แทนฯ IMSO เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2019

ใบสมัครสอบสิทธิพิเศษIMSO