มูลนิธิสอวน.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย IJSO 2019

ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1

เนื้อหาที่ใช้สอบ 16th IJSO