มูลนิธิสอวน.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13

ไฟล์ประกาศ

ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 IESO

เนื้อหาที่ใช้สอบ