มูลนิธิสอวน.

สิทธิพิเศษนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อ ม.ธรรมศาสาตร์ ปี 2562

สิทธิพิเศษนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศเข้าศึกษาต่อ ม.ธรรมศาสาตร์ ปี 2562

เนื่องจากตอนนี้อยู่ระหว่างการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนสามารถติดตามประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ได้ที่ https://tuadmissions.in.th/