มูลนิธิสอวน.

วันสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  • วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ทุกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

รอบเช้า

  • วิชาชีววิทยา เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • วิชาดาราศาสตร์  เวลา 9.00 – 12.00 น.

รอบบ่าย

  • วิชาเคมี เวลา 13.30 – 16.30 น.
  • วิชาคอมพิวเตอร์ เวลา 13.30 – 16.30 น.
  • วิชาฟิสิกส์  เวลา 13.30 – 16.30 น.