ข้อสอบดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2561 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

3. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

4. เฉลยข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

5. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

6. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

7. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

8. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

ปี 2560 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

3. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

4. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

5. ข้อสอบภาคทษฎี ม.ปลาย

6. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

7. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

8. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

ปี 2559 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 

2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

3. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

4. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

5. เฉลยข้อสอบทฤษฎี ม.ปลาย

6. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

ปี 2558 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

3. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

4. เฉลยข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

5. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

6. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

7. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

8. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

ปี 2557 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

3. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

4. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

5. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

6. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

ปี 2556 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

3. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

4. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

5. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

6. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

ปี 2555 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

3. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

4. เฉลยข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

5. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

6. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

7. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

8. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

ปี 2553 1. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

2. เฉลยข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

3. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย

4. เฉลยข้อสอบภาควิเคาระห์ข้อมูล ม.ปลาย

ปี 2552 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น

2. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย

3. ข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น

ปี 2551 1.ข้อสอบภาคปฏิบัติการ ม.ต้น