มูลนิธิสอวน.

โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

สิทธิพิเศษนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. รายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. มีสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ปี 2562 ใบรายงานตัวนักเรียนค่าย 1 สสวท.

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่ สสวท.

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่ สสวท.

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561

วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาดาราศาสตร์ม.ต้น วิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที่ สสวท.

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที่ สสวท. ปี 61

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561 ภูมิศาสตร์ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีววิทยา 6 – 10 เมษายน 2561 ม.สงขลานครินทร์ คณิตศาสตร์ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ดาราศาสตร์ 7 – 12 พฤษภาคม 2561 ม.อุบลราชธานี ฟิสิกส์ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ม.เชียงใหม่…
Read more

ประกาศสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

ประกาศสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. แบบรายงานตัวสิทธิพิเศษเข้าแข่งขันระดับชาติ ปี 61