มูลนิธิสอวน.

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติปี 2561 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติปี 2561 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อนักเรียนวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ รายชื่อนักเรียนวิชาฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ รายชื่อนักเรียนวิชาเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ใบสมัคร เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ระดับชาติ ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อระดับชาติ iGeo ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบที่ 2 ใบสมัคร ระดับชาติ iGeo ปี 61 เพื่อสอบ IESO 2019 รอบ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2018 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2018 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2 รายชื่อนักเรียน IJSO ปี 2561 มีสิทธิ์สอบรอบ 2 IESO ปี 2562 ใบสมัครนักเรียน IJSO ปี 2561 สอบรอบ 2 IESO ปี 2562

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (IJSO 2018)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (IJSO 2018) ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2561 ณ  เมืองกาโบโรเน สาธารณรัฐบอตสวานา ผู้แทนประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนี้ 1. นายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของโลก 2. นางสาวไอริณ  ศิริอดุลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เหรียญทอง และรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด อันดับที่ 3 ของโลก 3. นายสถิระ …
Read more

ผลการเเข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ผลการเเข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายวริท วิจิตรวรศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน และคะแนนเต็มภาคสังเกตการณ์ 2. นายภูมิรพี พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน 3. นายศุภไกร ทีฆมงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญเงิน 4. นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง 5. นายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญทองแดง อาจารย์ผู้นำทีม 1. อาจารย์…
Read more

ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. เพื่อสอบคัดเลือก IJSO 2019

ประกาศมูลนิธิ สอวน. ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. เพื่อสอบคัดเลือก IJSO 2019 ใบสมัครสอบสิทธิพิเศษนักเรียนประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.

ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนที่เป็นผู้แทนฯ IMSO เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2019

ประกาศมูลนิธิ สอวน. ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนที่เป็นผู้แทนฯ IMSO เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2019 ใบสมัครสอบสิทธิพิเศษIMSO

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย IJSO 2019 ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เนื้อหาที่ใช้สอบ 16th IJSO

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 ไฟล์ประกาศ ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 IESO เนื้อหาที่ใช้สอบ

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 (IAO 2018)

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2561 ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้ 1. นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์     โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  เหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดที่ 1 ของโลก 2. นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย    เหรียญทอง และรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด และที่ 2 ของโลก 3. นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เหรียญเงิน อาจารย์ผู้คุมทีม 1. อาจารย์กุลพันธ์  พิมพ์สมาน …
Read more