มูลนิธิสอวน.

ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

สิทธิพิเศษนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. รายชื่อนักเรียนค่าย 1 สสวท. มีสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ปี 2562 ใบรายงานตัวนักเรียนค่าย 1 สสวท.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย IJSO 2019 ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เนื้อหาที่ใช้สอบ 16th IJSO

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO 2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 ไฟล์ประกาศ ใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 IESO เนื้อหาที่ใช้สอบ

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 (IAO 2018)

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2561 ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้ 1. นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์     โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  เหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดที่ 1 ของโลก 2. นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย    เหรียญทอง และรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด และที่ 2 ของโลก 3. นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เหรียญเงิน อาจารย์ผู้คุมทีม 1. อาจารย์กุลพันธ์  พิมพ์สมาน …
Read more

วันสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ทุกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ รอบเช้า วิชาชีววิทยา เวลา 9.00 – 12.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. วิชาดาราศาสตร์  เวลา 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย วิชาเคมี เวลา 13.30 – 16.30 น. วิชาคอมพิวเตอร์ เวลา…
Read more

ผลการแข่งขันโครงการ Asian Science Camp 2018

ผลการแข่งขันโครงการ Asian Science Camp 2018 ณ เมืองมานาโด จังหวัดซูลาเวซีเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 ผู้แทนประเทศไทยได้ Best Question Award จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาววนัชชา  หล่อไพบูลย์           วิทยาลัยนานาชาติ           มหาวิทยาลัยมหิดล 2. นายรัชชานนท์  วิริยกิจโกศล   …
Read more

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้แทนประเทศไทยได้ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ 1. นายกฤษณะ  สุภาดี                   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์      เหรียญเงิน  และได้รับรางวัลปฏิบัติการณ์สูงสุด 2. นายภัสชกพันธ์  สายชล       …
Read more

ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15

ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 4  เหรียญทองแดง ดังนี้ นายสุภวัฒน์ ปัญจะ                     โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล         เหรียญทองแดง นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์         เหรียญทองแดง นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว               …
Read more

ระบบสมัครสอบคัดเลือกดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบสมัครสอบคัดเลือกดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpwh193Xbdz7r6Fe70bs9jw5ABLhUsxjG6t667QIwW3nilyg/viewform?fbzx=775799675531526400