ไม่มีหมวดหมู่

ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2561 ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ปี 2561 ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาเคมีค่าย 1 ปี 2561 ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาชีววิทยา ปี 2561 ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2561

ผลการคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์โรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน และ ศูนย์โรงเรียนแสงทองวิทยาเพื่อเข้าค่ายอบรมคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 15

ผลการคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์โรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน และ ศูนย์โรงเรียนแสงทองวิทยาเพื่อเข้าค่ายอบรมคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 15 ตารางอบรมรอบคัดเลือก 15th IJSO

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 15 รอบที่ 2

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนฯไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 15 รอบที่ 2 ใบรายงานตัวอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ตารางอบรมรอบคัดเลือก 15th IJSO

ข้อสอบดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ปี 2561 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 3. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น 4. เฉลยข้อสอบภาควิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น 5. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย 6. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย 7. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย 8. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย ปี 2560 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 2. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น 3. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น 4. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ต้น 5. ข้อสอบภาคทษฎี ม.ปลาย 6. เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ปลาย 7. ข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย 8. เฉลยข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูล ม.ปลาย ปี 2559 1. ข้อสอบภาคทฤษฎี ม.ต้น …
Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo ครั้งที่ 15 (รอบที่ 2)

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo ครั้งที่ 15 (รอบที่ 2) ตารางอบรมนักเรียนภูมิศาสตร์ แนวปฏิบัติการเข้าพัก-CU-i-House-และ-แบบฟอร์มการเข้าพัก

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2561 ภูมิศาสตร์ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีววิทยา 6 – 10 เมษายน 2561 ม.สงขลานครินทร์ คณิตศาสตร์ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ดาราศาสตร์ 7 – 12 พฤษภาคม 2561 ม.อุบลราชธานี ฟิสิกส์ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ม.เชียงใหม่…
Read more