ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO 2017 PDF พิมพ์ อีเมล
19 พ.ค. 2017 13:25น.

ประกาศมูลนิธิ สอวน.ที่ 32/2560

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO)


ไฟล์ประกาศ

ใบรายงานตัว

Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page