ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน iGeo 2017 PDF พิมพ์ อีเมล
28 เม.ย. 2017 08:55น.

ประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่26/2560

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14 (iGeo 2017)

 

ไฟล์ประกาศ

ใบรายงานตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 28 เม.ย. 2017 08:59น. )
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page