Home arrow ข่าว arrow โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ arrow การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
07 มี.ค. 2017 09:33น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าพักค้างแรม iGeo 2017 881
06 มี.ค. 2017 15:06น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ IESO 2017 รอบที่ 2 1086
02 มี.ค. 2017 15:30น. ตารางอบรมเข้ม iGeo 2017 510
23 ก.พ. 2017 11:12น. ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ iGeo 2017 รอบที่ 2 1594
16 ก.พ. 2017 09:48น. ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO ครั้งที่ 11 (11th IESO) รอบที่ 1 4390
16 ก.พ. 2017 09:09น. ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO ครั้งที่ 14 (14th IJSO) รอบที่ 1 8728
07 ก.พ. 2017 10:35น. สิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนสำรอง 14th iGeo มีสิทธิ์เข้าอบรม 13th iGeo รอบที่ 1 1104
19 ม.ค. 2017 14:54น. ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทน iGeo 2017 รอบที่ 1 4201
11 ม.ค. 2017 09:56น. ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo 2017 รอบที่ 1 เพิ่มเติม 1957
10 ม.ค. 2017 13:42น. ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo 2017 รอบที่ 1 3593
19 ธ.ค. 2016 21:36น. ผลการแข่งขัน IOAA 2016 1564
11 ธ.ค. 2016 01:10น. ผลการแข่งขัน IJSO 2016 4927
29 พ.ย. 2016 19:43น. สิทธิพิเศษของนักเรียนที่เป็นผู้แทนไปแข่งขัน IMSO ของ สพฐ.เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ IJSO 2017 รอบที่ 2 2978
25 พ.ย. 2016 09:56น. สิทธิพิเศษของนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท.เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 14 รอบที่ 2 3962
10 พ.ย. 2016 13:54น. สิทธิพิเศษนักเรียน 10th IESO รอบ 30 คน มีสิทธิ์เข้าอบรม 11th IESO รอบ 30 คน 2062
10 พ.ย. 2016 13:40น. สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนฯ 13th IJSO เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯไปแข่งขัน IESO ครั้งที่ 11 รอบที่ 2 1706
08 พ.ย. 2016 15:51น. สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติปี 2559 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขัน IESO รอบที่ 2 1685
08 พ.ย. 2016 15:40น. สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 13th iGeo เพื่อสอบคัดเลือก IESO รอบที่ 2 1020
01 พ.ย. 2016 10:52น. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย iGeo ครั้งที่ 14 5097
01 พ.ย. 2016 09:18น. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย IJSO ครั้งที่ 14 32559
31 ต.ค. 2016 14:51น. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย IESO ครั้งที่ 11 9567
14 ต.ค. 2016 09:28น. ตารางอบรมเข้ม IOAA 2016 1334
14 ต.ค. 2016 09:04น. ผลการดาราศาสตร์โอลิมปิระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 (XXI IAO) 1673
13 ต.ค. 2016 12:05น. ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (iGeo)ปี 2559 1741
12 ก.ค. 2016 10:57น. ตารางอบรมเข้ม IAO 2016 4115
16 พ.ค. 2016 13:46น. ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2016 9741
16 พ.ค. 2016 13:25น. ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO 2016 5010
11 พ.ค. 2016 10:31น. ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IAO และ IOAA 2016 4270
19 เม.ย. 2016 14:39น. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เพื่อเข้าค่าย ijso 2016 4850
19 เม.ย. 2016 14:20น. ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน iGeo 2016 3210
07 เม.ย. 2016 12:47น. ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ IJSO 2016 รอบที่ 2 6024
05 เม.ย. 2016 13:43น. ตารางอบรมนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ IESO 2016 รอบที่ 2 2759
04 เม.ย. 2016 16:25น. ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ IESO 2016 รอบที่ 2 5503
22 มี.ค. 2016 13:46น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ iGeo 2016 รอบที่ 2 3019
29 ก.พ. 2016 10:57น. สิทธิพิเศษนักเรียน 9th IESO รอบ 30 คน มีสิทธิ์เข้าอบรม 10th IESO รอบ 30 คน 2651
24 ก.พ. 2016 14:55น. ตารางอบรมนักเรียนโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ รอบที่ 1 2502
18 ก.พ. 2016 14:56น. สิทธิพิเศษนักเรียนผู้แทนสำรอง 12th iGeo มีสิทธิ์เข้าอบรม 13th iGeo รอบที่ 1 2337
18 ก.พ. 2016 14:47น. ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนฯ iGeo 2016 รอบที่ 1 4236
18 ก.พ. 2016 14:34น. ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2016 รอบที่ 1 5920
18 ก.พ. 2016 14:28น. ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2016 รอบที่ 1 8590
15 ม.ค. 2016 15:55น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ iGeo 2016 รอบที่ 1 4784
23 พ.ย. 2015 14:50น. สิทธิพิเศษของนักเรียนที่เป็นผู้แทนไปแข่งขัน IMSO ของ สพฐ.เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ IJSO 2016 รอบที่ 2 5191
23 พ.ย. 2015 14:40น. เปลี่ยนแปลงรายชื่อสิทธิพิเศษของนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ เพื่อสอบคัดเลือก IJSO 2016 รอบที่ 2 4865
16 พ.ย. 2015 15:37น. สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติปี 2558 เพื่อสอบคัดเลือก IESO 2016 รอบที่ 2 3425
16 พ.ย. 2015 15:27น. สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 12th iGeo เพื่อสอบคัดเลือก IESO 2016 รอบที่ 2 2029
16 พ.ย. 2015 15:15น. สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 12th IJSO เพื่อสอบคัดเลือก IESO 2016 รอบที่ 2 2407
30 ต.ค. 2015 17:45น. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย iGeo ครั้งที่ 13 5677
28 ต.ค. 2015 10:28น. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO ครั้งที่ 10 10247
27 ต.ค. 2015 09:47น. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 13 37005
27 ต.ค. 2015 09:35น. ผลการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 (XX IAO) 2336
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 97
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page