Home arrow ข่าว arrow ค่าย สอวน.
ค่าย สอวน.
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
27 มิ.ย. 2017 11:45น. เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กทม. 30584
20 มิ.ย. 2017 13:45น. ขอเพิ่มเติมผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ที สสวท. 1982
16 มิ.ย. 2017 10:36น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ที่ สสวท. 2739
14 มิ.ย. 2017 09:58น. สิทธิพิเศษนักเรียน 13th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560 1845
19 พ.ค. 2017 16:10น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ ทีสสวท. 2609
19 เม.ย. 2017 10:45น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. 2793
11 ก.ค. 2016 11:13น. รับสมัคร สอวน. กรุงเทพมหานคร 33957
29 มิ.ย. 2016 17:05น. สิทธิพิเศษนักเรียน12th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน.ประจำปีการศึกษา 2559 9066
20 มิ.ย. 2016 10:51น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีและฟิสิกส์ที่สสวท. 11251
15 มิ.ย. 2016 15:35น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที สสวท. 5552
25 พ.ค. 2016 10:08น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่ สสวท. 9387
12 เม.ย. 2016 11:53น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. ค่าย 1 ปี 2559 11387
17 ก.ค. 2015 10:26น. รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2558 32892
03 ก.ค. 2015 15:03น. สิทธิพิเศษนักเรียน11th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน.ประจำปีการศึกษา 2558 8606
18 มิ.ย. 2015 10:12น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558 13349
11 มิ.ย. 2015 14:33น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558 7890
11 มิ.ย. 2015 13:15น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558 10415
09 เม.ย. 2015 11:35น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558 11076
24 ก.พ. 2015 13:29น. สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 7770
21 ก.ค. 2014 13:03น. การรับสมัครค่าย สอวน. ปี 2557 54979
21 ก.ค. 2014 12:43น. สิทธิพิเศษนักเรียน 10thIJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2557 12166
21 พ.ค. 2014 09:31น. ค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ ที สสวท. ค่าย 1 17540
19 พ.ค. 2014 10:02น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที สสวท. ค่าย 1 9933
12 พ.ค. 2014 11:46น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ ที สสวท. ค่าย 1 12001
07 พ.ค. 2014 13:18น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมี ที สสวท. ค่าย 1 ปี 2557 13428
09 เม.ย. 2014 10:57น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. ค่าย 1 ปี 2557 15356
05 ก.ค. 2013 16:31น. สิทธิพิเศษนักเรียน 9th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2556 12644
21 พ.ค. 2013 11:57น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ ที สสวท. ปี 56 18255
21 พ.ค. 2013 09:18น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ ที สสวท. ปี 56 13448
20 พ.ค. 2013 13:41น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที สสวท. ปี 56 10166
09 พ.ค. 2013 13:09น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมี ที สสวท. ปี 56 14019
10 เม.ย. 2013 12:45น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. ปี 56 15634
08 ม.ค. 2013 08:28น. ประกาศมูลนิธิ สอวน.ที่02/2556 เรื่องเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. ชีววิทยา 15745
16 ก.ค. 2012 15:34น. สิทธิพิเศษนักเรียน 8th IJSOเข้าค่าย สอวน.ปีการศึกษา 2555 14815
29 พ.ค. 2012 10:49น. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมคณิตศาสตร์ที่ สสวท.ปี 2555 22860
24 พ.ค. 2012 16:31น. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมคอมพิวเตอร์ที่ สสวท.ปี 2555 15067
16 พ.ค. 2012 13:22น. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ที่สสวท. 18134
11 เม.ย. 2012 15:02น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิกที่ สสวท.ปี 2555 26527
20 ต.ค. 2011 13:07น. แนะนำหนังสือใหม่ "เคมี 4" 16227
08 มิ.ย. 2011 15:00น. สิทธิพิเศษนักเรียน 7thIJSO เข้าค่ายสอวน.ประจำปีการศึกษา2554 17384
07 มิ.ย. 2011 17:32น. การรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.กทม 41715
22 พ.ย. 2010 12:01น. แก้ไข หนังสือชีววิทยา 1 15741
22 พ.ย. 2010 10:35น. ประกาศมูลนิธิ สอวน.ที่30/2553 เรื่องการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์สอวน.ทั่วประเทศ 29328
27 ส.ค. 2010 15:39น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาฟิสิกส์ ศูนย์ สอวน.รร.เตรียมอุดมศึกษา 6134
08 มิ.ย. 2010 09:45น. ประกาศรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.กทม. 32859
07 พ.ค. 2010 08:48น. สิทธิพิเศษนักเรียน 6th IJSO เข้าค่าย สอวน.ประจำปีการศึกษา 2553 11208
18 ม.ค. 2010 10:11น. แนะนำหนังสือใหม่ "กลศาสตร์" ระดับ ม.ต้น 20258
15 ก.ย. 2009 10:19น. แก้ไข หนังสือเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14006
14 พ.ค. 2009 16:13น. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการที่ สสวท. 25247
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 49 จาก 49
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page