Home arrow ข่าว arrow ค่าย สอวน.
ค่าย สอวน.
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
11 ก.ค. 2016 11:13น. รับสมัคร สอวน. กรุงเทพมหานคร 29602
29 มิ.ย. 2016 17:05น. สิทธิพิเศษนักเรียน12th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน.ประจำปีการศึกษา 2559 7541
20 มิ.ย. 2016 10:51น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีและฟิสิกส์ที่สสวท. 9371
15 มิ.ย. 2016 15:35น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที สสวท. 4261
25 พ.ค. 2016 10:08น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่ สสวท. 7844
12 เม.ย. 2016 11:53น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. ค่าย 1 ปี 2559 9725
17 ก.ค. 2015 10:26น. รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2558 31791
03 ก.ค. 2015 15:03น. สิทธิพิเศษนักเรียน11th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน.ประจำปีการศึกษา 2558 7894
18 มิ.ย. 2015 10:12น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558 12567
11 มิ.ย. 2015 14:33น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558 7230
11 มิ.ย. 2015 13:15น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558 9646
09 เม.ย. 2015 11:35น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ทีสสวท.ค่าย 1 ปี 2558 10287
24 ก.พ. 2015 13:29น. สิทธิพิเศษนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 7133
21 ก.ค. 2014 13:03น. การรับสมัครค่าย สอวน. ปี 2557 53939
21 ก.ค. 2014 12:43น. สิทธิพิเศษนักเรียน 10thIJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2557 11779
21 พ.ค. 2014 09:31น. ค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ ที สสวท. ค่าย 1 17085
19 พ.ค. 2014 10:02น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที สสวท. ค่าย 1 9505
12 พ.ค. 2014 11:46น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ ที สสวท. ค่าย 1 11587
07 พ.ค. 2014 13:18น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมี ที สสวท. ค่าย 1 ปี 2557 13042
09 เม.ย. 2014 10:57น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. ค่าย 1 ปี 2557 14975
05 ก.ค. 2013 16:31น. สิทธิพิเศษนักเรียน 9th IJSO เข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2556 12257
21 พ.ค. 2013 11:57น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคณิตศาสตร์ ที สสวท. ปี 56 17772
21 พ.ค. 2013 09:18น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ ที สสวท. ปี 56 13047
20 พ.ค. 2013 13:41น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ที สสวท. ปี 56 9738
09 พ.ค. 2013 13:09น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมี ที สสวท. ปี 56 13567
10 เม.ย. 2013 12:45น. ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาชีววิทยา ที สสวท. ปี 56 15241
08 ม.ค. 2013 08:28น. ประกาศมูลนิธิ สอวน.ที่02/2556 เรื่องเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. ชีววิทยา 15333
16 ก.ค. 2012 15:34น. สิทธิพิเศษนักเรียน 8th IJSOเข้าค่าย สอวน.ปีการศึกษา 2555 14411
29 พ.ค. 2012 10:49น. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมคณิตศาสตร์ที่ สสวท.ปี 2555 22461
24 พ.ค. 2012 16:31น. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมคอมพิวเตอร์ที่ สสวท.ปี 2555 14734
16 พ.ค. 2012 13:22น. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ที่สสวท. 17778
11 เม.ย. 2012 15:02น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิกที่ สสวท.ปี 2555 26118
20 ต.ค. 2011 13:07น. แนะนำหนังสือใหม่ "เคมี 4" 15704
08 มิ.ย. 2011 15:00น. สิทธิพิเศษนักเรียน 7thIJSO เข้าค่ายสอวน.ประจำปีการศึกษา2554 17039
07 มิ.ย. 2011 17:32น. การรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.กทม 41192
22 พ.ย. 2010 12:01น. แก้ไข หนังสือชีววิทยา 1 15348
22 พ.ย. 2010 10:35น. ประกาศมูลนิธิ สอวน.ที่30/2553 เรื่องการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์สอวน.ทั่วประเทศ 28956
27 ส.ค. 2010 15:39น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาฟิสิกส์ ศูนย์ สอวน.รร.เตรียมอุดมศึกษา 5715
08 มิ.ย. 2010 09:45น. ประกาศรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ สอวน.กทม. 32394
07 พ.ค. 2010 08:48น. สิทธิพิเศษนักเรียน 6th IJSO เข้าค่าย สอวน.ประจำปีการศึกษา 2553 10848
18 ม.ค. 2010 10:11น. แนะนำหนังสือใหม่ "กลศาสตร์" ระดับ ม.ต้น 19796
15 ก.ย. 2009 10:19น. แก้ไข หนังสือเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13619
14 พ.ค. 2009 16:13น. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการที่ สสวท. 24850
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 43 จาก 43
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page