Home arrow เกี่ยวกับมูลนิธิ
เกี่ยวกับมูลนิธิ
โลโก้ สอวน. PDF พิมพ์ อีเมล
27 ก.พ. 2013 21:44น.

บันทึกโลโก้ สอวน.  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 27 ก.พ. 2013 22:24น. )
ความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
07 ม.ค. 2009 19:59น.

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์อุปถัมภ์โครงการจัดส่งเยาวชนไทย
ไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ทรงทราบถึงปัญหาของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ในระดับโรงเรียนของประเทศไทย เมื่อเทียบกับระดับนานาประเทศมาโดยตลอดจากคณาจารย์ที่นำคณะนักเรียนไปแข่งขัน และจากนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและทรงเห็นว่าการจะพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทั่วประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลนั้น กระทำได้ยากมากในระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่สามารถจะทำได้ก่อน คือ การพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพสูงและองค์กรอิสระ ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า และไม่ยึดติดกับระบบราชการจะสามารถช่วยรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19 ส.ค. 2009 17:48น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
พระราชประวัติ PDF พิมพ์ อีเมล
05 ม.ค. 2009 20:06น.

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงเป็นองค์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ สอวน. และเป็นประธานมูลนิธิ สอวน. พระองค์แรก

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2466 เวลา 23.07 น. ณ สถานพยาบาล เลขที่ 48 Lexham gardens กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระนามในสูติบัตร เมื่อแรกเกิดคือ May (เมย์) ตามเดือนที่ประสูติ ทรงมีพระอนุชาเป็นพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อแรกประสูติ ทรงดำรงพระยศหม่อมเจ้า ตามธรรมเนียมราชตระกูล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา" ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น "พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา"พระอิสริยศ พระเชษฐภคินีเป็น
"สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา"

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 26 ส.ค. 2010 12:46น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสอวน. PDF พิมพ์ อีเมล
05 ม.ค. 2009 20:43น.


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 22 พ.ย. 2017 09:14น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สถานที่ติดต่อมูลนิธิ PDF พิมพ์ อีเมล
05 ม.ค. 2009 21:16น.

ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


โทรศัพท์ (662)252-8916 หรือ (662)218-5243
โทรสาร (662)252-8917

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 ส.ค. 2011 09:30น. )
ศูนย์สอวน.ต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
05 ม.ค. 2009 21:08น.

ศูนย์ สอวน. คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนที่มีความพร้อมทั่วประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกได้ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

images/stories/POSNListMap.gif

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19 ก.พ. 2016 14:27น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
หนังสือ "ผลงานเชิงรุก" PDF พิมพ์ อีเมล
07 ม.ค. 2009 21:39น.แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19 ส.ค. 2009 18:52น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page