ค่ายสอวน.

สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จัดให้มีการอบรมนักเรียนทั่วประเทศดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • ค่าย 1
  • ค่า่ย 2
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านค่าย 2


ค่ายสอวน. PDF พิมพ์ อีเมล
04 ก.พ. 2009 20:23น.

การเข้าอบรมค่าย สอวน. 


ค่าย 1

ศูนย์ สอวน. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 1 ประมาณเดือนสิงหาคม

ศูนย์ สอวน. ภูมิภาค เปิดรับสมัครไม่ตรงกับศูนย์ กทม.สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ท

เว็บไซต์ ศูนย์ สอวน. ภูมิภาคทั่วประเทศ

 

กำหนดการเข้าค่าย

ค่าย 1 จะอบรมประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน


ค่าย 2

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ประมาณเดือนมีนาคม เมษายน


การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนของทุกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ซึ่งระยะเวลาการแข่งขันแต่ละวิชาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศูนย์ สอวน. เจ้าภาพ ใช้ผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าอบรมที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป สำหรับ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส

ส่วนวิชาดาราศาสตร์ จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนในเกณฑ์ดีเยี่ยมในลำดับที่ 1-5 (ม.ปลาย)และในลำดับที่ 1-3 (ม.ต้น) ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป


สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงสำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2

มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ


โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ POSN Science Camp 2009

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 05 ก.พ. 2009 19:28น. )
Copyrigh © all by POSN::The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation
under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
| Home | Contacts us | Links | Web Search |
ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8916 หรือ 02-218-5243 โทรสาร 02-252-8917
Locations of visitors to this page